iedere derde zondag in het  seizoen (april-oktober)

Medewerkers laten zien hoe bronsgieters te werk gingen. De werkzaamheden van de bronsgieters bestaan niet alleen uit het gieten, maar ook de voorbereiding daarvan en de nabewerking van het gietsel alsmede het op orde houden van de werkplek. Het kan daardoor voorkomen dat er niet op iedere zondag  daadwerkelijk gegoten wordt.

De gebruikte hulpmiddelen en methoden zijn meestal  authentiek. We zijn nu met jonge bronsgieters in een experimentele fase, waarbij zij veel plezier hebben met het leren van hoe deze belangrijke werkzaamheden verricht kunnen worden.

De planning van deze activiteit is onder voorbehoud van weers- en andere omstandigheden. Als het hard regent kann er in verband met de veiligheid niet gegoten worden.

iedere derde zondag in het  seizoen (april-oktober).